Dolomit

Dokumenty

Dolomit

Popis

Charakteristika 

Produkt vzniká drvením a mletím prírodnej suroviny, pričom unikátna jemnosť mletia s frakciou 0/3,15 mm zabezpečuje pozvoľnú a dlhodobú úpravu pH pôdy. Vďaka zložke veľmi jemne mletej frakcie možno účinnosť pozorovať už v prvej sezóne po aplikácii. Kombinácia uhličitanu vápenatého a uhličitanu horečnatého zabezpečuje vyššiu bázickú aktivitu v porovnaní s klasickými vápenatými materiálmi. Dolomit ako zdroj horčíka pre pestované kultúrne plodiny priaznivo ovplyvňuje vodný režim pestovaných plodinových kultúr a pozitívne ovplyvňuje fotosyntetický aparát. 

Zloženie

CaCO3 +MgCO3 ............................min.85%, z toho MgCO3 min. 41%, 

Prečo použiť Dolomit?

Produkt zlepšuje fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy a výrazne ovplyvňuje pH pôdy, využíva sa na úpravu kyslého pH. 

Predstavuje vhodný zdroj horčíka pre pôdy s jeho nedostatkom a pre pôdy s vysokým obsahom draslíka.

Dolomit pozitívne ovplyvňuje štruktúrnosť pôdy, tvorbu drobných agregátov a vodný režim pôdy, podporuje tvorbu humusu a zvyšuje biologickú aktivitu pôdy. Týmto priaznivo pôsobí na úrodnosť pôdy. 


Názov

Zloženie v %

Bázická aktivita v %

pH

Spôsob účinku

Spôsob aplikácie

Aplikačná dávka

CaO

MgO

 

Dolomit

30

19,6

 

57,4

9,2

dlhodobý pozvoľný

Rozmetadlá MH

2-5 t

Vápenec

53

   

53

9

Dlhodobý, 

rýchly nástup

Fúkanie 

3-5 t

Saturačný kal 65% suš.

30

   

30

9

krátkodobý

Rozmetadlá MH

5-8 t


Doprava a aplikácia

Dolomit sa dodáva voľne ložený alebo v balení Big Bag (1t), pričom u voľne loženého sa dodávka realizuje prostredníctvom nákladných áut určených na prepravu sypkých materiálov k odberateľovi, v prípade vhodných podmienok priamo k aplikačnej linke. V závislosti od pH a od zvolenej aplikačnej dávky je možné aplikáciu vykonávať vo 4 až 5 ročných cykloch.

Aplikácia sa vykonáva návesnými traktorovými rozmetadlami maštaľného hnoja s výtlačným čelom alebo kovovým dopravníkom, s odstredivým rozmetacím ústrojenstvom. Ideálne sú však aplikátory so šnekovým aplikačným ústrojenstvom. 

Vďaka jemnosti mletia je Dolomit vhodný pre pôdy ľahké, piesočnaté ale aj ťažké ílovité

Pre stredne ťažké pôdy so slabo kyslým pH sa odporúča priemerná aplikačná dávka 3 t/ha v 4 ročných cykloch.

Z uvedeného vyplýva, že dolomit sa vyznačuje najvyššou bázickou aktivitou, dlhodobým a pozvoľným pôsobením, jednoduchou manipuláciou a lokálnou dostupnosťou, čo šetrí pestovateľovi nie len čas, ale i peniaze.