STYRIA FERT

Dokumenty

STYRIA FERT

Popis

Hnojivo je možné zaúpiť na stránke - www.zelenyjezko.sk

Spoločnosť Agro Power GmbH pôsobí na rakúskom trhu v regióne Štajersko od roku 2013 a zaoberá sa výrobou organických hnojív pri spracovaní vedľajších produktov z potravinárskej výroby.

Receptúry sú zostavené z materiálov vysokej účinnosti a ich účinok dokáže byť dlhodobý. Spoločnosť pri ich výrobe využíva vysoko kvalitné suroviny z Rakúska a okolitých krajín.

Použitie STYRIA FERT hnojív zvyšuje podiel humusovej zložky pôdy a okrem toho pozitívne ovplyvňuje rozvoj pôdneho edafónu, najmä pôdnych mikroorganizmov.

Všetky typy vyrábaných organických hnojív sú registrované v systéme InfoXgen pre Rakúsko a FiBL pre Nemecko. Bližšie určenie podľa zaradenia pre určité typy schválených ekologických systémov pestovania rastlín nájdete priamo na web stránke výrobcu.

Ekologický prístup v každom kroku!

  • iba prírodné materiály a suroviny
  • využitie alternatívnej energie pri výrobe hnojív
  • využitie výroby tepla z biomasy v regióne
  • krátke prepravné vzdialenosti pri využití materiálov a surovín so Štajerska/Rakúska a okolitých krajín
  • zariadenie umožňuje individuálnu a flexibilnú produkciu hnojiva podľa potreby pestovateľa

Web adresa na firmu: https://styriafert.at/

Na slovenský trh boli vybraté 3 typy organických hnojív z koncepcie STYRIA FERT. Jeden typ je vyrábaný na výlučne rastlinnej báze a ďalšie dva sú obohatené o živočíšne bielkoviny vo forme mäso-kostnej múčky a sušenej krvi hospodárskych zvierat. Bližšiu charakteristiku produktov ako aj využitie nájdete v priložených letákoch.

  • StyriaFert Veggie plus
  • StyriaFert NPK
  • StyriaFert Powerkorn

Technické údaje:

Hnojivo je dodávané vo vreciach 25kg, big-bagoch á 500g alebo 1000 kg, voľne ložené. Hnojivo je peletované alebo v granulách. Stanovenie predajnej ceny hnojiva podlieha vývoju cien na trhu a tak je stanovená individuálne v závislosti od objemu a miesta dodania.

Na stiahnutie

Leták StyriaFert Veggie plus
Leták StyriaFert NPK
Leták StyriaFert Powerkorn