VINASZ

Dokumenty

VINASZ

Popis

VINASZ  je to tmavohnedá kvapalina bez obsahu pevných látok. Má charakteristickú vôňu po melase. Jedná sa o organické, dusíkato-draselné hnojivo.
Produkt je možné použiť aj ako kosubstrát na výrobu bioplynu.

Zloženie:

Sušina (%hmot.) min. 40 %

Celkový dusík (N) (% hmot.) min. 1,5 % 

Celkový draslík (K2O) (% hmot.) min. 3,6 % (v síranovej forme)

Obsah spáliteľných látok v sušine (% hmot.) min. 72 %

Hodnota pH 5,5 – 6,5

Hustota (kg/l) 1 – 1,2 

Hnojivo obsahuje i stopové hodnoty Mg, S, P, B, Zn, Cu, Mn a Mo. 

Aplikácia

Odporúčaná aplikačná dávka v rámci predsejbového hnojenia okopanín a špeciálnych plodinových kultúr sa pohybuje na úrovni od 3 do 4 t.ha-1 . 

Pri aplikácii 4 t.ha-1 produktu VINASZ pôdu obohatíte o 60 kg N, 144 kg K2O a ľahko rozložiteľnú organickú hmotu. Termín aplikácie je nutné voliť na základe agrotechniky jednotlivej plodiny. Pre veľmi skoro (na jar) siate plodiny náchylné na utlačenie pôdy ako cukrová repa sa odporúča aplikáciu vykonať už na jeseň. Bezchloridová forma dusíka umožňuje predsejbové hnojenie plodín citlivých na chlór. Odporúča sa predsejbový termín aplikácie s následným zapravením. Na aplikáciu sa odporúča využiť aplikačné zariadenia s hadicovým aplikátorom. 

Vďaka organicky viazaným živinám je hnojivo zdrojom prístupných živín pre rastliny, pôsobí ako živný agar pre baktérie a huby, čím pozitívne ovplyvňuje život pôdneho mikroedafónu. 

Prednosti:

  • so slamou a zeleným hnojením pôsobí stimulačne na činnosť mikroorganizmov
  • zamedzuje stratám dusíka
  • spôsobuje asi o 30 % väčšie rozloženie zaoranej slamy a ostatných pozberových zvyškov (kuk. kôrovie)
  • podporuje začlenenie anorganického dusíka do organických väzieb