VITAZYME

Popis


Účinné zložky 

1-Triacontanol 170 mg.l-1 

Brassinosteroidy 22 µg.l-1 

Mikroorganizmy (mycorrhizae, cyanobacteria, azotobacter, actinomycetes); 

Kyselina indol-3-octová (heteroauxín IAA)

Kinetín (cytokinín), kyselina giberelová (GA3 giberelín), kyselina indoloctová, vitamíny skupiny B (B1, B2, B3, B5. B6, B7, B9, B12); cheláty kovov, lignosulfonát vápenatý, kyselina askorbová, humínové kyseliny, výťažky z mor-ských rias, kondenzované rybie emulzie, extrakt z morských rias.

Brassinosteroidy sú rastlinné hormóny objavané v roku 1970 v peľovom extrakte kapusty repkovej pravej. Následné výskumy potvrdili ich výskyt vo všetkých skúmaných rastlinách predovšetkým v mladých častiach výhonkov a v peli. Brassinosteroidy majú obrovský význam pri delení buniek a teda možno ich považovať za hormóny, ktoré najefektívnejšie podporujú predlžovací rast buniek, pozitívne vplývajú na tvorbu ciev a tak ovplyvňujú transpiráciu a vo fáze butonizácie výrazne ovplyvňujú opelenie. Brassinosteroidom možno pripísať i ochranný vplyv na syntézu bielkovín v rastline, čím zlepšujú jej odolnosť voči teplotnému stresu z nízkej alebo vysokej teploty. Pozitívny účinok možno pozorovať i v podmienkach sucha, kedy podporujú membránovú stabilitu buniek a príjem vody. 

 1-Triacontanol je zaradený do skupiny alkoholov a významných stimulátorov rastu, ktorý primárne ovplyvňuje fotosyntézu a biochemické procesy v rastline. Vďaka vplyvu na fotosyntetický aparát rastliny je táto schopná akumulovať viac slnečnej energie a tak zvýšiť objem transportovaných sacharidov a bielkovín.
1-Triacontanol výrazným spôsobom ovplyvňuje rast koreňového systému rastliny a symbiózu koreňového aparátu s pôdnym edafónom. Výskumy
1-Triacontanol preukázali významný vplyv na rast rastlín i pri nedostatku slnečného žiarenia, čo sa významne podpisuje na podpore rastu prehustených porastov. 

Mikroorganizmy zastúpené hubami mycorrhizae a baktériami cyanobacteria, azotobacteractinomycetes, žijú v symbióze s rastlinami a pozitívne ovplyvňujú ich rast. Mycorrhizae sú huby vytvárajúce sekundárny koreňový systém rastliny, s ktorou žijú v symbióze, podporuj príjem fosforu a mikroprvkov a sú odolné voči suchu, teda zlepšujú i odolnosť pestovanej plodiny voči stresu zo sucha. AzotobacterCyanobacteria pozitívne ovplyvňujú príjem dusíka rastlinou. 

Viac informácií